Sjötaxi och godstransport till öarna Åstol, Dyrön, Hättan, Risön, Lövön, Brattön, Älgön, Klädesholmen och Marstrand

Sjötaxi och godstransport till öarna Åstol, Dyrön, Hättan, Risön, Lövön, Brattön, Älgön, Klädesholmen och Marstrand

Sjötaxi och Sjötransport

Vi utför nu även transporter till och från öarna Åstol, Dyrön, Hättan, Risön, Lövön, Brattön, Älgön, Klädesholmen och Marstrand. 

Prisexempel 1: Från Rönnäng/ Stansvik/ Kårevik till Åstol eller Dyrön eller omvänt. 850:-/tur Dagtidstaxa Max 12 personer.
Kvällstaxa från 18:00 - 23:00 ordinarie taxa + 650 SEK.

Nattaxa från 23:00 - 05:00 ordinarie taxa + 1300 SEK.

På Älgön växer en av länets mest värdefulla lövskogar. Här finns en rik flora och gott om lämningar från både stenåldern och modern tid. Brattön, som ligger i södra delen av Hakefjorden, bildar tillsammans med Älgön  kraftfulla och välkända siluett i landskapet. Brattön ger ett dramatiskt intryck med sitt mäktiga massiv av gräsbevuxna platåer, djupa raviner och branta bergsväggar.

På Älgön växer en av länets mest värdefulla lövskogar. Här finns en rik flora och gott om lämningar från både stenåldern och modern tid. Brattön, som ligger i södra delen av Hakefjorden, bildar tillsammans med Älgön kraftfulla och välkända siluett i landskapet. Brattön ger ett dramatiskt intryck med sitt mäktiga massiv av gräsbevuxna platåer, djupa raviner och branta bergsväggar.

Prisexempel 2: Från Rönnäng eller Marstrand till någon utav ovan nämnda öar 1500 SEK Dagtidstaxa. Max 12 personer.
Kvällstaxa från klockan 18:00 - 23:00 ordinarie taxa + 650 SEK.

Nattaxa från 23:00 - 05:00 ordinarie taxa + 1300 SEK.

Dela den här sidan